إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوی

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۲ مطلب با موضوع «وادی علماء :: آیت الله تحریری(حفظه الله)» ثبت شده است

درصحنه بودن امام حق یعنی چه؟

درصحنه بودن امام حق یعنی چه؟

در صحنه بودن امام حق یعنی

یک جمعیتی تا پای کار تا آخر باشند.

لذا اماحسین(علیه السلام) فرمودند

"من اصحابی با وفاتر از شما ندیدم"

قیام وحاکمیت امام حق آن وقتی تحقق پیدا میکند که افرادی همراه او تا آخر ثابت قدم باشند در پیاده کردن دستورات الهی درتمامی شؤون زندگی واز چیزی جز حق نترسند.

سرپرستی خاص خدا

سرپرستی خاص خدا

اگر انسان اعتصام به خدا داشته باشد خداوند نتعال سرپرستی خوبی از انسان میکند.

سرپرستی  خدا به این است که انسان ارتباطش با خدا همواره نزدیک وتنگاتنگ میشود.

وخدای متعال کاری میکند که انسان با دیگران یک ارتباط خاصی پیدا کند.