إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوی

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۱ مطلب با موضوع «وادی علماء :: استاد فروغی(حفظه الله)» ثبت شده است

فتح درون

فتح درون


وقتی حقیقت انسان به ظهور رسید، باطن و سرّ آدمی خود را نشان می دهد
 انسان صاحب سرّ است لکن این اسرار فتح نمی شود و کشف نمی گردد. انسان باید اسرار درون خود را فتح کند.
آیا خودت را فتح کرده ای؟! انسانها می خواهند در بیرون از خود به فتح برسند ولی از حقیقت خود غافل اند و سرّ خود را فتح نکرده اند