إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوی

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۴ مطلب با موضوع «وادی علماء :: امام خمینی(ره)» ثبت شده است

گرفتار حجاب اکبر بودم

گرفتار حجاب اکبر بودم

در جوانی که نشاط و توان بود با مکاید شیطان و عامل آن که نفس اماره است، سرگرم به مفاهیم و اصطلاحات پر زرق و برقی شدم که نه از آنها جمعیت حاصل شد، نه حال و هیچگاه در صدد به دست آوردن روح آنها برگرداندن ظاهر آنها به باطن و ملک آنها به ملکوت برنیامدم، و گفتم: