إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوی

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۲۷۴ مطلب با موضوع «وادی علماء» ثبت شده است

تنها برای همسرت گلی خوشبوی باش

تنها برای همسرت گلی خوشبوی باش


تنها برای همسرت گلی خوشبوی باش

میانگین زمان گفتگوی خانواده ها در ایران

میانگین زمان گفتگوی خانواده ها در ایران


شاید فکر کنیم که همسرمان همیشه با ما هست و نیازی به وقت گذاشتن وحرف زدن زیاد نداریم،  ولی اشتباه می کنید چرا که آنچه که باید در خانه باشد دل زن و شوهر است نه جسم آنها و همین حضور دل در خانه است که باعث گرمی محیط خانه خواهد شد.