إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوی

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۱ مطلب با موضوع «وادی نوا :: معرفتی» ثبت شده است

فقط یک دروغ کوچک

فقط یک دروغ کوچک