کانون فرهنگی و هنری وادی مقدس

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۳ مطلب با موضوع «وادی نما :: علم» ثبت شده است

علم و آگاهی کارساز است

علم و آگاهی کارساز است

این محدوده از علم مخصوص انبیاء و اولیاء است.

این محدوده از علم مخصوص انبیاء و اولیاء است.

علم وآگاهی شرط است

علم وآگاهی شرط است