کانون فرهنگی و هنری وادی مقدس

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۲ مطلب با موضوع «وادی قلم :: احکام :: طهارت» ثبت شده است

زودتر بپرس اذیت نشی.

زودتر بپرس اذیت نشی.

تو خیابان با چند تااز دوستهای مسجد راه میرفتیم و دو نفر هم جلوتر از ما بودن.
در بین راه یکی از دوستها که جلوی من بود اصلاً نمیتونست راحت راه بره جوری که دوستش هم متوجه شده بود.
کمی جلوتر رفتیم و یک لحظه دیدم

بدون آب هم میشه

بدون آب هم میشه


با چند تا از دوست های نوجوان مسجد رفته بودیم کوه تا هم ورزشی کرده باشیم وهم از فضای دلنشین و دور ازهیاهوی شهری هم کمی دور شده باشیم.
چند ساعتی گذشت که متوجه شدم یکی از بچه ها صورتش قرمز وسفید میشه وهی رنگ عوض میکنه.