کانون فرهنگی و هنری وادی مقدس

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۱ مطلب با موضوع «وادی نوا :: کلیپ های آیت الله خوشوقت(ره)» ثبت شده است

کلیپهای صوتی آیت الله خوشوقت(ره)-قسمت اول

کلیپهای صوتی آیت الله خوشوقت(ره)-قسمت اول


1

پروردگار هم با بیان وهم با الگو تقوا را نشان داده.

دریافت