کانون فرهنگی و هنری وادی مقدس

طهارت نفس بر مبنای فطرت

۲ مطلب با موضوع «وادی علماء :: یک آیه یک نکته» ثبت شده است

یک آیه یک نکته | دلایلی که باعث شد خداوند بنی اسرائیل را لعن کند.

یک آیه یک نکته | دلایلی که باعث شد خداوند بنی اسرائیل را لعن کند.


جلسه سی‌ و هفتم

00:43 | بنی اسرائیل درگیر تنوع‌طلبی و تجمّل‌گرایی شدند.
02:50 | ناراحتی حضرت موسی از خواسته‌های جدید
06:52 | دلایلی که باعث شد خداوند بنی اسرائیل را لعن کند.

🎙| با بیان استاد حـکیـمـی

یک آیه یک نکته | جلسه سی و ششم | ترجمه و شرح آیه ۶۰ سوره مبارکه بقره

یک آیه یک نکته | جلسه سی و ششم | ترجمه و شرح آیه ۶۰ سوره مبارکه بقره


 جلسه سی‌ و ششم

01:11 | معجزه ۱۲ چشمه آب برای بنی اسرائیل
03:51 | رفاه و آسایش نباید باعث غفلت و طغیان شود.
07:00 | اگر اقتصاد درست شود، مردم دیندار می‌شوند؟!!

🎙| با بیان استاد حـکیـمـی